www.placrachunki.pl

Wersja desktop Rejestracja Logowanie

Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług elektronicznych świadczonych przez AFG Agata Falkowska z siedzibą w 02-972 Warszawa, ul. Prymasa Augusta Hlonda 10 m.114 (dalej: AFG) w serwisie działającym w domenie www.placrachunki.pl oraz sposób ich przetwarzania.

Akceptacja „Regulaminu korzystania z serwisu placrachunki.pl” jest równoznaczna z potwierdzeniem zapoznania się z Polityką Prywatności i jej akceptacją.

Podmiot zbierający dane osobowe

Podmiotem zbierającym dane osobowe jest AFG.

Rodzaje i cel wykorzystania danych

1. AFG zapewnia w miarę możliwości transparentność w zakresie gromadzonych danych oraz sposobu ich wykorzystania. W tym celu informuje o rodzaju i celu wykorzystania następujących danych:

(1) dane wprowadzane przez użytkownika, w tym dane osobowe użytkownika – podczas rejestracji użytkownik jest proszony o podanie określonych danych, w tym za jego zgodą, danych osobowych. AFG przetwarza, w celu świadczenia usług oraz niezbędnych czynności związanych ze świadczeniem usług, wybrane i wprowadzone przez użytkownika dane, w tym za zgodą użytkownika, dane osobowe. Przekazywane dane osobowe mogą być również wykorzystywane do udzielania wsparcia technicznego i komunikacji z użytkownikami.

(2) dane dotyczące logowania – w celu logowania do usługi wykorzystywany jest adres e-mail użytkownika.

(3) dane zbierane automatycznie - AFG gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z systemem teleinformatycznym AFG w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i numer IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyk oglądalności stron i ruchu na stronach.

(4) komunikacja – w celu komunikacji z użytkownikami AFG może gromadzić i przechowywać korespondencję z użytkownikami. AFG może gromadzić i przechowywać informacje o: adresie e-mail lub numerze telefonu użytkownika, treść wiadomości oraz datę i godzinę korespondencji. Kontakt z AFG za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, itp. może wymagać przekazania danych osobowych np. imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika itd. Dane osobowe, które przekazywane są w związku z komunikacją z użytkownikami są wykorzystywane wyłącznie w celu udzielania wsparcia technicznego, udzielenia odpowiedzi na pytanie lub udzielenia informacji.

(5) cookie – AFG stosuje pliki cookie, które umożliwiają podnoszenie jakości usługi świadczonej przez AFG dzięki przechowywaniu preferencji użytkowników. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych użytkownika, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego AFG do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej.

(a) AFG stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania. „Stałe” cookie przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

(b) AFG stosuje:

i. „niezbędne” cookie tj. umożliwiające korzystanie z usługi np. uwierzytelniające cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,

ii. pliki cookie służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach świadczonych usług,

iii. „wydajnościowe” cookie tj. umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania z usług,

iv. „funkcjonalne” cookie tj. umożliwiające utrwalenie („zapamiętanie”) wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika,

v. „reklamowe” cookie tj. umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich preferencji i zainteresowań.

(c) AFG gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek.

(d) AFG informuje, że cookie mogą pochodzić również od osób trzecich np. podmiotów realizujących kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców.

(e) Warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.

(f) W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookie, w szczególności w taki sposób aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookie nie działać poprawnie.

2. Ponadto AFG może wykorzystywać gromadzone dane:

(1) do opracowywania nowych funkcjonalności w ramach świadczonej usługi, jak również w celu jej doskonalenia;

(2) do tworzenia nowych usług;

(3) do ochrony praw AFG;

(4) jeżeli jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez AFG albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Udostępnianie danych przez AFG

1. AFG gwarantuje, że przekazane dane osobowe nie będą udostępniane osobom trzecim, chyba że:

(1) obowiązek udostępnienia danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa lub gdy przekazanie danych służy celom ochrony praw AFG lub rozstrzyganiu sporów; lub

(2) użytkownik wyraził zgodę na przekazanie danych osobowych osobom trzecim.

2. AFG zastrzega jednak, że dane osobowe zostaną udostępnione osobom trzecim, przy pomocy których AFG wykonuje określone funkcje, właściwe dla prowadzenia bieżącej działalności. AFG dokłada należytej staranności, aby osoby trzecie, którym udostępniane są dane osobowe, we wskazanym powyżej celu, traktowały przekazywane dane osobowe zgodnie z Polityką Prywatności i w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych

AFG zapewnia użytkownikom przekazującym AFG dane osobowe realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do usunięcia swoich danych osobowych, przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć. W przypadku, gdyby użytkownik uznał takie rozwiązanie za niewystarczające, może zwrócić się pisemnie do AFG.

Bezpieczeństwo danych osobowych

AFG stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez AFG danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione.

Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Stosowane środki organizacyjne zapewniają, że w strukturze AFG dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie osoby upoważnione przez AFG.AFG regularnie kontroluje zgodność swoich działań z właściwymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. AFG współpracuje z instytucjami państwowymi odpowiedzialnymi za kontrolę gromadzenia i przetwarzania danych osobowych i każdorazowo wdraża ich ewentualne zalecenia.

Zmiany Polityki Prywatności

Rozwój technologii powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom, o których AFG będzie informować.

Dodatkowe informacje

W przypadku pytań lub wątpliwości co do Polityki Prywatności AFG prosi o kontakt na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Dotacje na innowacje

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1.

© AFG. All rights reserved.

Top Desktop version